Základní informace

Tuto aplikaci provozuje společnost BRAILCOM, o.p.s. Abychom mohli aplikaci provozovat, zpracováváme některé Vaše osobní údaje. Níže můžete nalézt podrobnosti o tom, jaké údaje zpracováváme, jakým způsobem a za jakým účelem tak činíme, jak je přitom chráníme a jaká jsou vaše práva s tím spojená.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k provozu této aplikace, k zajištění její bezpečnosti a dobrého uživatelského komfortu při jejím používání. Vaše osobní údaje nevyužíváme k marketingovým účelům a nikdy je neprodáváme třetím stranám.

Níže následuje informace o tom, jaké kategorie osobních údajů a pro jaký účel zpracováváme:

 • Pro zajištění bezpečnosti a monitorování výkonu naší aplikace a serverů ukládáme data o přístupech IP adresy Vašeho zařízení na naše servery a o Vámi zobrazených webových stránkách. Tato data ukládáme po dobu nejdéle 15 dnů a poté je mažeme.
 • Pro zapamatování některých Vámi učiněných nastavení aplikace, jako je např. volba jazyka nebo nastavení velikosti aplikace, a také v rámci mechanismu přihlášení registrovaných uživatelů využíváme cookies. Ty jsou ukládány na Vašem počítači a mají nastaveno automatické smazání s ukončením prohlížeče (v případě nastavení uživatelského rozhraní) nebo po 2 hodinách (v případech týkajících se přihlášení).

Registrovaní uživatelé

Pouze pokud se stanete registrovaným uživatelem této webové aplikace, zpracováváme také tyto Vaše osobní údaje: 

 • Jméno, příjmení slouží k Vaší identifikaci administrátorovi systému za účelem prvotního schválení a dále kontroly vašeho účtu a jeho přístupových práv uvnitř webové aplikace. 
 • Přihlašovací údaje a informace o registraci jako e-mailová adresa, heslo, datum registrace, stav registrace, unikátní číslo uživatele, datum poslední změny hesla, datum expirace slouží k umožnění a kontrole Vašeho přístupu do aplikace v souladu s jejími podmínkami. E-mailová adresa Vám navíc umožňuje požádat si o přenastavení hesla, pokud byste heslo ztratili nebo zapoměli. Vaše heslo je uloženo zašifrované tak, aby bylo těžké jej zcizit. 
 • E-mailová adresa také umožňuje aplikaci posílat Vám automatické zprávy (např. o stavu Vaší registrace) a umožňuje nám kontaktovat Vás v případě, že by to bylo nutné.
 • Jazyk pro emailovou komunikaci (získávaný prvotně z nastavení jazyka, ve kterém provádíte registraci) slouží k tomu, aby Vám naše aplikace mohla zasílat automatické zprávy v jazyce, kterému nejlépe rozumíte.
 • Adresa, telefon, pohlaví jsou další údaje (spolu s výše uvedenými), které jsou potřebné k přípravě čestného prohlášení, které Vám umožňuje získat přístup k titulům knihovny na základě výjimky z autorského zákona, a ke komunikaci o procesu vyřizování Vaší žádosti o přístup k titulům.
 • Datum narození a zákonný zástupce jsou údaje, kterými ověřujeme platnost podepsaného prohlášení u studentů, protože řada z nich je mladší 18 let.
 • Typ podepsaného prohlášení je informací, kterou evidujeme interně a říká, zda je uživatli udělen přístup na základě toho, že se jedná o studenta, rodiče nebo asistenta či jeho asistenta nebo pracovníka podpůrného pracoviště.
 • Poznámka Vám umožňuje  sdělit správci systému doplňující informace ke své registraci, pokud je to nutné, například důvod, proč by měl být tomuto uživateli udělen přístup na základě výjimky z autorského zákona, nejedná-li se o jeden ze standardních případů použití tohoto systému.
 • Historie úspěšných a neúspěšných přihlášení do aplikace slouží k řešením problémů uživatelů s přihlášením a k ověření pochybností o zcizení (nebo pokusech o zcizení) přihlašovacích údajů. V obou případech ukládáme čas přihlášení, použité přihlašovací jméno, typ autentizace a a délku přihlášení. Pouze v případě neúspěšných přihlášení do aplikace ukládáme také IP adresu a identifikaci internetového prohlížeče (User Agent).

Není-li uvedeno jinak, tyto údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho účtu v aplikaci a dále po dobu jednoho měsíce.

Jak osobní údaje chráníme?

Ochranu osobních údajů bereme vážně a vaše osobní údaje chráníme dle našich nejlepších schopností a v souladu s platnými právními úpravami (zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů občanů EU).

Mezi technické prostředky ochrany dat patří řízení a omezení přístupu k datům, šifrování, pseudo-anonymizace, digitální otisk a další postupy.

Pokud bychom i přes toto vše zjistili, že došlo k úniku Vašich citlivých osobních údajů, budeme Vás o tom informovat.

Se kterými dalšími subjekty sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše jméno, příjmení, typ podepsaného prohlášení, případně i informaci o zákonném zástupci, a je-li to nutné, kontaktní údaje jako je e-mail a telefon, sdílíme pouze za účelem vyřizování Vaší registrace s pověřenými pracovníky ZŠ a MŠ pracovníky ZŠ, SŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci. V rámci registračního procesu je každý uživatel požádán, aby sám tyto a některé další informace na adresu školy zaslal. Škola pak provádí ověření, zda je požadavek na registraci legitimní a zda spadá daný uživatel pod výjimku z autorského zákona, na jejímž základě je poskytován veškerý obsah v této aplikaci. Škola pak následně s BRAILCOM,o.p.s. sdílí informaci o výsledku tohoto ověření.

Data této aplikace včetně všech osobních údajů jsou sdílena se společností CESNET, z. s. p. o., která poskytuje potřebnou technickou infrastrukturu pro provoz této aplikace, a to pouze za účelem provozování této technické infrastruktury.

Všechna data jsou uložena a zpracovávána uvnitř EU.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, kde a jakým způsobem tak činíme a jakým třetím stranám je zpřístupňujeme. Tímto dokumentem se vás snažíme o tom informovat, případné další informace podáme na vyžádání na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Máte právo na úpravu, doplnění nebo smazání vašich osobních údajů. Velkou část údajů vyplývajících z Vaší registrace máte možnost upravit nebo doplnit ve svém  uživatelském profilu nebo na příslušných místech v aplikaci . Rovněž máte možnost vymazat tu část svých osobních údajů, pro jejichž uložení již nezbývá žádný legitimní důvod, a to zrušením svého účtu v aplikaci, o které si můžete požádat na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Můžete si rovněž požádat o zaslání kopie údajů, která o vás zpracováváme, v běžně používaném elektronickém formátu.

Máte rovněž právo obracet se na nás s dotazy, požadavky a stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů, a to na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu. V případě potřeby, zejména pokud bychom nevyhověli Vašemu oprávněnému požadavku, máte rovněž možnost obrátit se se stížností na úřad pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi.

Kam se obracet s dotazy, žádostmi a stížnostmi?

S dotazy o další informace, stejně jako s požadavky nebo stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů se prosím obracejte na naši vyhrazenou emailovou adresu gdpr@brailcom.org .